Letní škola českého jazyka

Letní škola českého jazyka

Letošní Letní školy českého jazyka na FZŠ Trávníčkova se zúčastnili žáci prvního stupně pocházející z Bulharska, Brazílie, Moldávie, Mexika a Ukrajiny. Škola nebyla jen o opakování učiva, ale také jsme vyrazili na výlet do centra města. Podívali jsme se na střídání stráží na Pražském hradě, sledovali jsme barevnost vitráží v Chrámu sv. Víta, zapotili jsme se při výšlapu na Petřínskou rozhlednu a svůj zrak jsme procvičili v zrcadlovém bludišti. Druhý den žáci své zážitky z výletu výtvarně zpracovali a dále rozšiřovali slovní zásobu na téma město.  Během kurzu jsme se učili i o dalších tématech a rozšiřovali jsme slovní zásobu pomocí her, dramatizace a sportovních aktivit. I přesto, že žáci pocházejí z jiných koutů světa, dokázali mezi sebou navázat mnoho hezkých přátelství a společně jsme si celý týden velmi užili.

Prázdninový kurz českého jazyka byl součástí projektu Společná adresa – Praha 13, spolufinancováno v roce 2023 Ministerstvem vnitra ČR v rámci podpory integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny a městskou částí Praha 13.

H. Bumbálková, J. Repčáková, FZŠ Trávníčkova

video-output-FE542FFA-7D9F-43F7-A85C-CB65E042A281.MOV – Disk Google