Listopadová „Cesta za světlem“ v ŠD

Listopadová „Cesta za světlem“ v ŠD

Listopadová „Cesta za světlem“ ve školní družině

Ve všech odděleních školní družiny byl přelom října a listopadu věnován společnému projektu „Halloween a Dušičky“.

Nejprve jsme si společně shrnuli naše vědomosti o historii a zvycích, které se těchto dvou svátků týkají. Následně jsme se seznámili s tím, jak Halloween probíhá v jiných zemích, a proč je mexický svátek „Día de los Muertos“ plný barev a veselí. Zhlédli jsme i animovaný příběh „Coco“.


V našich krajích nemá Halloween tolik rozvinutou tradici jako v jiných zemích, přesto se stává u dětí stále oblíbenějším.
U nás má delší tradici svátek Dušičky, kdy vzpomínáme na své nejbližší, kteří již nejsou mezi námi. I my jsme si vyrobili svíčku a zavzpomínali. Vyprávěli jsme si různé příběhy a sdělovali si, pro koho je svíčka určena.

Celý projekt byl završen „Cestou za světlem“. Toto odpoledne jsme plnili různé halloweenské a dušičkové úkoly, za které jsme obdrželi obrázek a razítko do hrací karty. Někteří z nás si na tento den přinesli i kostým.

Za zvládnutí všech úkolů, spolupráci a hezké chování nechyběla ani odměna v podobě želatinového pavouka. A chutnal nám.

                                                                                                                     děti a vychovatelky ZŠ s RVJ Bronzová