Máme kostru ve skříni aneb strašidelné verše pro nebojácné děti 

Máme kostru ve skříni aneb strašidelné verše pro nebojácné děti 

Blíží se čas Dušiček, kdy se krajina halí do mlhy, je sychravo, venku tma. Ideální doba pro všechny bubáky, kostlivce a příšerky. Proto si děti 9. B vybraly knihu současných básníků „Máme kostru ve skříni“ a v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ předčítaly strašidelné básně prvňáčkům a třeťákům. Na závěr si všechny děti společně zarecitovaly báseň „Bubáci“ A protože prvňáčci ještě neumějí číst, 6. třídy se do projektu zapojily tvorbou obrázkového čtení, kdy nejmenším čtenářům „přepsaly“ básně v obrázcích. V dalších hodinách pak nejmenší děti báseň samy ilustrovaly. Projekt tak propojil žáky z 1. a 2.stupně a opět se ukázalo, jak je vzájemná spolupráce baví a má smysl. 

Mgr. Markéta Vignerová