MAP II – POZVÁNKA

MAP II – POZVÁNKA

Realizační tým MAP II si Vás dovoluje pozvat na webinář

  Distanční vzdělávání  pro pedagogy ZŠ – začátečníci II

realizovaný v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587

                 ve čtvrtek 22. 10. 2020 od 15.00 do 16.30

pokračující seminář on-line (navazuje na 12. 10. 2020) pro pedagogy základních škol – začátečníky zaměřený na schopnost vzdělávat vzdáleně v oblasti komunikace s žáky, zadávání úkolů, získání zpětné vazby, hodnocení a evidence práce pomocí nástroje Microsoft Teams

Pod vedením odborného lektora se můžete zúčastnit hodinového webináře s možností následných dotazů a diskuse.

 

     Účast je bezplatná.