Mohyláci si užili orbu, setí, opékání

Mohyláci si užili orbu, setí, opékání

Na zářijový páteční školní den se všichni ze 2. B v ZŠ Mohylová velice těšili. Druháčky totiž čekala orba pole s koněm a setí obilí na Praze 6, v Podbabě. O co přesně vlastně šlo? Děti si vyzkoušely, jaké to bylo dřív, když se ještě pole orala pouze s pomocí zvířat.

Žáci například zjistili, co všechno je nutné, aby se jedno zrnko obilí zaseté do půdy proměnilo v klas s novým zrním. Také se chopili lana a vyzkoušeli si, jaké to je táhnout pluh. Potom se pluh zapřáhl za koně a každý druhák si s koníkem vyoral jednu celou brázdu sám. Na takto připravené a zorané pole děti ručně zasely obilí a na závěr obilí zavláčely bránami. Po takovém výkonu bylo potřeba doplnit energii, tak si žáci nad ohýnkem opekli buřtíky a s chutí si je po takové náročné práci snědli.

Teď už zbývá jen počkat, jaká bude úroda!