Mohylácká (ne)otevřená hodina s Bee-boty

Mohylácká (ne)otevřená hodina s Bee-boty

Z důvodu nařízených epidemiologických opatření se v ZŠ Mohylová nemohla konat „Otevřená hodina MAP II.“ s Bee-boty. Její realizace proto proběhla v rámci tříd za odborného vedení Zuzany Kocíkové.

Žáci školy měli možnost vyzkoušet si malé robovčelky na devíti stanovištích, na kterých se je učili ovládat, programovat, vyvést je z bludiště a dokonce si s nimi mohli i zatančit. Možností, jak s chytrými robovčelkami pracovat, je opravdu nepřeberné množství.

Všichni doufáme v brzké upravení protiepidemických vládních opatření, abychom na další otevřenou hodinu mohli pozvat také rodiče žáků školy. Zcela jistě si i oni spolu se svými dětmi rádi vyzkouší, jak se s těmito roztomilými pruhovanými robůtky pracuje.

Z této hodiny byl pro veřejnost pořízen videozáznam, který bude ke zhlédnutí na webových stránkách ZŠ Mohylová a na sharepointu MAP II.