Rada kvality České republiky každoročně realizuje soutěž Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. ZŠ Mohylová se zúčastnila letošního 10. ročníku této soutěže, prošla náročným procesem hodnocení a uspěla s velmi dobrým bodovým výsledkem.

V soutěži se hodnotí úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Jako úspěšný účastník soutěže je nyní ZŠ Mohylová vedena ve výše zmíněné mezinárodní databázi EFQM (European Foundation for Quality Management). Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Velice nás proto těší, že dne 26. 11. 2019 získala ZŠ Mohylová ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii „Veřejný sektor – malá organizace“ a mezinárodní titul „Committed to Sustainability – 2 STAR“.

Jsme rádi, že naše snaha o kvalitní vedení a chod školy nezůstala bez povšimnutí a tohoto ocenění si velice vážíme.