Mohylka byla oceněna za společenskou odpovědnost

Mohylka byla oceněna za společenskou odpovědnost

Rada kvality České republiky každoročně realizuje soutěž Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. ZŠ Mohylová se zúčastnila letošního 10. ročníku této soutěže, prošla náročným procesem hodnocení a uspěla s velmi dobrým bodovým výsledkem.

V soutěži se hodnotí úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Jako úspěšný účastník soutěže je nyní ZŠ Mohylová vedena ve výše zmíněné mezinárodní databázi EFQM (European Foundation for Quality Management). Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Velice nás proto těší, že dne 26. 11. 2019 získala ZŠ Mohylová ocenění „Společensky odpovědná organizace II. stupně“ v kategorii „Veřejný sektor – malá organizace“ a mezinárodní titul „Committed to Sustainability – 2 STAR“.

Jsme rádi, že naše snaha o kvalitní vedení a chod školy nezůstala bez povšimnutí a tohoto ocenění si velice vážíme.