Mohylka nahlédla za oponu digitálního světa

Mohylka nahlédla za oponu digitálního světa

S končícími letními prázdninami nastal v ZŠ Mohylová čas na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole jsme přivítali lektorky programu s názvem „Digi bez digi“, které nám velice poutavým a názorným způsobem ukázaly, jak lze dětem přiblížit fungování digitálního světa ještě před tím, než ho začnou samy plně využívat. Název programu je odvozen od toho, že celý seminář proběhl bez pomoci jakékoliv elektroniky.

Dozvěděli jsme se spoustu informací o prevenci neuváženého používání technologií, ale zároveň také o jejich výhodách a různých usnadněních, která mohou lidem v běžném životě pomáhat či jim již pomáhají. Seminář nám ukázal, že děti lze jednoduše seznámit například s tím, jak se vytváří počítačový program nebo jak „cestují“ data mezi různými zařízeními. 

Cílem programu bylo pedagogům ukázat, jak lze dětem představit způsoby uvažování, tvoření jednoduchých algoritmů či zadávání příkazů tak, aby úspěšně došly k vytyčenému cíli – a to vše bez využití elektroniky. Lektorky nám představily také jednoduchého dřevěného robůtka, kterého lze při hodinách využít k základním aktivitám.

Seminář byl plný nových obohacujících informací, které budeme moci dále využít pro rozšíření povědomí žáků Mohylky o digitálních technologiích.