MŠ Píšťalka s předškoláky  na návštěvě v ZŠ Bronzová

MŠ Píšťalka s předškoláky  na návštěvě v ZŠ Bronzová

V pondělí, dne 13. 2. 2023 jsme byli pozváni na návštěvu  ZŠ Bronzová. Naši „píšťaláčci“ zkusili sedět v lavicích, poznali prostory „velké školy“ a viděli, co vše školáci musí během dne zvládnout pod vedením paní učitelky. Rozhýbali jsme se v tělocvičně s velkými páťáky. Pohráli jsme si s padákem a vyzkoušeli týmový závod propojený s logickými úkoly.

Páťáci nám nachystali pomůcky a úkoly k výuce matematiky a kontrolovali, kdo úkol zvládl. Zkoušeli jsme psát na tabuli, poznávat zvířata a jejich mláďata a hodně jsme potrénovali logické myšlení. Věříme, že po této návštěvě si každý z dětí  z naší MŠ již vybírá aktovku do školy, kterou hrdě ponesou 1. září  na zádech.