Návštěva monitorovacího výboru OP PPR

Návštěva monitorovacího výboru OP PPR

V úterý 3.5. 2022 navštívili naši školu zástupci Monitorovacího výboru OP PPR,  jehož úkolem je posuzovat provádění programů ve školách v ČR, u nás konkrétně realizaci projektu Výzva 49.  Prohlídky u nás ve škole se zúčastnili zástupci z Evropské komise, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj (NOK), Ministerstva financí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Seznámili jsme je s naším projektem a poté si prohlédli školu a zejména práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

Výzva 49
Reg. číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001407
Doba realizace: 1.9.2019 – 31.12.2021 (prodlouženo do 31.12.2022)