Návštěva Národního muzea

Návštěva Národního muzea

V pátek 1. 12. třída 5. A v rámci přírodovědného a vlastivědného projektu navštívila Národní muzeum. Nejprve všechny oslnil interiér muzea, o kterém si budeme povídat v hodinách vlastivědy. Jako první jsme navštívili Pantheon, ve kterém děti vyhledávaly jim známé osobnosti z dějin, o kterých již dříve slyšely. Pak jsme si prohlédli výstavu minerálů a hornin.

Zde děti nacházely minerály, které je zaujaly barvou, tvarem, výskytem. Dále jsme prošli prehistorickými sbírkami naší planety od prvohor a seznámili se se vším, co v té době bylo k vidění. Všechny zaujali mamuti, trilobiti a další exponáty, které se týkají vývoje naší Země. Některé exponáty – meteorit, trilobity, zkamenělé dřevo si mohly děti osahat. Nakonec jsme zhlédli film, jak byli mamuti zrestaurováni. Určitě půjdeme do Národního muzea znovu, abychom objevili tajemství dalších sbírek.