Návštěva Poslanecké sněmovny

Návštěva Poslanecké sněmovny

Návštěva Poslanecké sněmovny ČR byla poslední z celkem objednaných čtyř komentovaných prohlídek této dolní komory našeho parlamentu – zúčastnili se jí celkem čtyři třídy 8. a 9. ročníku v rámci výuky předmětu výchova k občanství a průřezového tématu výchova demokratického občana.

Žáci se svým pedagogickým doprovodem nejprve v Informačním centru (palác Smiřických na Malostranském nám.) zhlédli krátký animovaný film o historii parlamentarismu našeho státu a poté již následovali svou paní průvodkyni, které je provedla areálem prostor poslanecké sněmovny. Děti zaujala zejména prohlídka hlavního reprezentačního sálu, kde se konají pravidelná zasedání Sněmovny a kde si mohly samy vyzkoušet, jaké to je postavit se za jednací pult.

V kuloáru měli pak žáci možnost si prohlédnout panely představující naše všechny prezidenty od T.G.M. po M. Zemana a též unikátní umělecké provedení textu prezidentského slibu z letošní prezidentské inaugurace Petra Pavla. 

Měli jsme radost, že znalosti našich žáků ohledně fungování legislativního procesu v ČR, způsobu volení do obou sněmoven parlamentu apod. paní průvodkyně velmi vyzdvihla, stejně jako i příkladné chování během prohlídky.

Alena Merhautová, vyučující Vo

Fotografie pořízené z návštěvy třídy 9. B: