Návštěva Rudolfina

Návštěva Rudolfina

Ve čtvrtek dne 18. ledna 2024 se 8. a 9. ročníky vydaly do Rudolfina na pořad „Bella Italia“. Pořad byl velmi zajímavý a poučný. Objevovala se v něm slavná jména italských skladatelů z minulých století a perfektně provedené ukázky z jejich děl. Při tomto pořadu děti spatřily moderátora, operní pěvkyni, dirigenta a sbor. Děti také dostaly šanci se drobně, ale zábavně zapojit do pořadu různými formami. Vyzkoušely si společně zazpívat pár operních arii a přitom zjistily, že práce operní pěvkyně není nic jednoduchého. O to větší zážitek si z celého pořadu a Rudolfina odnesly.
K. Humpolcová, 8. B