Návštěva z Pedagogické fakulty UK Praha

Návštěva z Pedagogické fakulty UK Praha

Začátkem března přijala naše škola skupinu studentů francouzštiny z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem jejich návštěvy byl praktický nácvik učitelských dovedností před jejich prvními zkušenostmi „za katedrou“ v podobě souvislých oborových praxích na základních školách v Praze a okolí, které je čekají na přelomu března a dubna.

Studenti si pod vedením učitele francouzštiny vyzkoušeli různé způsoby zahájení vyučovací hodiny a aktivity se zadáním ve francouzském jazyce.

Spolupráce s pedagogickou fakultou není pro naši školu žádnou novinkou, na přípravě budoucích učitelů všech předmětů se podílíme dlouhodobě – i proto jsme se stali oficiálně tzv. „spolupracující školou“ Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.