Nová cvičná kuchyňka na Klausovce

Nová cvičná kuchyňka na Klausovce

Pomalinku, polehoučku se nám daří za pomoci grantů EU a za přispění Městské části Prahy 13 postupně rekonstruovat odborné učebny v naší škole. Kromě celkových rekonstrukcí postupně vybavujeme a rozšiřujeme i klasické učebny novým nábytkem a moderní technikou. 

V roce 2019 byla dokončena školní dílna, kterou využívají nejen žáci a pedagogové z prvního a druhého stupně, ale i externí kroužky zaměřené na vyrábění různých výrobků.

V roce 2021 na podzim se nám podařilo dokončit rekonstrukci vnitřní přírodovědné učebny a realizaci s ní spojené venkovní učebny v atriu naší školy.

V letošním roce byla během září završena kompletní rekonstrukce cvičné kuchyňky včetně celkové stavební úpravy místnosti, nové elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů.

V kuchyňce, vybavené nábytkem vyrobeným na míru a všemi moderními kuchyňskými spotřebiči, se budou žáci učit nejen vařit, ovládat kuchyňské spotřebiče ale i stolovat. 

Samozřejmě se s ní chceme pochlubit, a proto Vás srdečně zveme na její slavnostní otevření, které se bude konat 8. listopadu 2022 od 14:30 hodin. A jak jinak oslavit novou kuchyňku než vařením. Žáci osmých ročníků budou soutěžit o nejlepší prezentaci pokrmu pro slavnostní příležitost.

Zatím probíhají úklidové a přípravné práce….