Odznak všestrannosti olympijských vítězů na ZŠ Janského

Odznak všestrannosti olympijských vítězů na ZŠ Janského

Dne 24.5.2022 se žáci školy účastnili projektového dne s náplní 20 disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a Olympijského víceboje.

V roli rozhodčích a časoměřičů na jednotlivých stanovištích působili učitelé školy a trenéři ze sportovních klubů SK Velká Ohrada a SK Aktis Praha.

 Žáci mohli absolvovat tyto disciplíny: hluboký předklonskok z místa, běh do „T“,  sprint 60 mzkrácené sedy lehypostoj čápaskok daleký, medicinbal, hod medicinbalem, shybyšvihadlotrojskokklikyleh-sedy, hod míčkemběh 1000 m a 500 m.

Organizace vlastní akce byla postavena na spolupráci dětí se staršími žáky školy. Žáci vyšších ročníků byli rozděleni do skupinek, kde působili v roli starších kamarádů a lektorů. Každý starší žák se staral o jednoho mladšího spolužáka. Prováděl ho jednotlivými stanovišti, dohlížel na pitný režim oblékání i zábavu v době přestávek. Příkladem sloužil i při vlastním sportování.

            Akce je svým rozsahem mimořádná. Jak pořadatelé, tak i sportovci zaslouží velké uznání.

PaedDr. Jana Civínová – učitelka TV