Online výuka na FZŠ Trávníčkova

Online výuka na FZŠ Trávníčkova

I na naší škole FZŠ Trávníčkova v době distančního vzdělávání probíhá velice intenzivně online výuka. Vzhledem k tomu, že jsme jako škola začali využívat Office 365, tak se naše komunikace přesunula převážně do aplikace Teams, kde žáci čile komunikují se svými vyučujícími, ale také mohou v rámci týmů spolupracovat a chatovat mezi sebou.

Online výuka je pro nás všechny velice dobrá zkušenost. Příprava pedagogických pracovníků je pravda náročnější, protože více času vynaloží neustálým vyhledáváním výukových videí, aplikací, přípravou pracovních listů a prezentací s výkladem a promýšlením, jak látku dětem co nejlépe podat.

Žáci zase díky online výuce získali cenné zkušenosti v IT dovednostech, stali se samostatnějšími a pečlivějšími. Naučili se krásně pracovat s počítačem, odesílají, fotí, kopírují, online vyplňují pracovní listy. Velký obdiv patří samozřejmě i rodičům, kteří s námi aktivně spolupracují.  Zvláště menší děti by se bez jejich pomoci v online výuce ztrácely.

V rámci online výuky vzniklo mnoho zajímavých projektů, autorské tvorby, a třeba i krátkých vtipných výukových videí, které nahrály samy paní učitelky.

 

        

Můj mazlíček(1)  

Pohádka Čj_­Vitek