Online výuka potěšila Českou školní inspekci

Online výuka potěšila Českou školní inspekci

V druhém únorovém týdnu byla ZŠ Janského nečekaně vybrána Českou školní inspekcí jako jedna z mnoha škol v ČR pro analýzu současné situace s distančním vzděláváním. Výsledky šetření ze strany ČŠI jsou pro naši školu velmi potěšující. Veškeré úsilí, které učitelé ZŠ Janského věnovali a věnují našim dětem již od loňského jara, bylo shledáno jako ta správná cesta, kterou jsme se vydali. Inspektoři nahlédli jak do prezenčních hodin, tak hlavně do online hodin. Pochválili zejména technické vybavení školy pro výuku na dálku, které si škola zajistila, a možnost žákům zapůjčit potřebnou techniku. Dále pak ocenila celkové vedení distanční výuky s kladením důrazu na zapojení všech žáku do vzdělávacího procesu. A hlavně samotný způsob výuky učitelů, která i přes nepřítomnost žáků ve škole zaručuje, že jejich vzdělání neutrpí téměř žádnou ztrátu oproti běžné prezenční výuce.