Paní Zima jede

Paní Zima jede

Mateřská škola Rosnička je zapojena do programu OP JAK, jehož podstatnou část čerpáme na podporu inovativního vzdělávání. Jak lze tuto zdánlivě suchopárnou větu přeložit do řeči našich „maláčků“ a šikovné paní učitelky? To dokládají přiložené fotografie. S malými dětmi paní učitelka krásně naplnila téma ŠVP „Paní Zima jede“: pomocí přírodnin a vody vytvořili moc hezké ledové obrázky, kterými vyzdobili zahradu.

Moje poděkování paní učitelce Radce Bicanové (a všem malým šikulům), tohle se opravdu povedlo!

Bc. Jitka Machurová, ředitelka MŠ