Pečujeme o přírodu Asuánu

Pečujeme o přírodu Asuánu

Naše škola je už druhým rokem zapojena do projektu Patronáty Skautského institutu. Vybrali jsme si v blízkém okolí školy zarostlou stráň, na které postupně vzniká luční porost vhodný pro motýly a další bezobratlé. Hlavním úkolem je zabránit rozrůstání křovin. Proto jsme na podzim se šesťáky z ekologického semináře vyrazili s hráběmi pomoci s úklidem pořezaných větví a keřů. Našimi průvodci byli entomologové z České zemědělské univerzity, kteří motýly a další hmyz dlouhodobě sledují a péči o lokalitu se jim snaží nastavit na míru. S naší pomocí byli moc spokojeni a my jsme si mohli po dobře odvedené práci posedět u ohýnku s buřty.