Pěšky do školy na FZŠ prof. O. Chlupa

Pěšky do školy na FZŠ prof. O. Chlupa

Celkem sedm tříd, převážně z druhého stupně, se již podruhé, v průběhu měsíce září, zapojilo do celorepublikového projektu Pěšky do školy. Naše škola se tak stala jednou z 89 škol, které se touto formou snaží v žácích probudit zájem nad tématem „zdravého“ cestování nebo alespoň zamyšlení se nad volbou dopravního prostředku, který k cestě do školy každodenně využívají. Za každou „zdravou“ cestu, tj. pěšky nebo na kole, žáci obdrží stanovený počet bodů. Soutěžící se tak vzájemně mohou motivovat k častější chůzi pěšky. A tedy k pohybu, při kterém zároveň šetří životní prostředí.
Mgr. Bc. Pavel Vít