Poděkování za pomoc s úklidem zahrady

Poděkování za pomoc s úklidem zahrady

Rádi bychom za celou MŠ Palouček poděkovali panu Broulíkovi, který zprostředkoval kontakt na firmu Petra Selementa – MM – instalace  s. r. o.

Tato firma  nám již poněkolikáté provedla ZDARMA  práce na zahradě – posekání trávy, úpravu stromů a keřového porostu, vyčištění pískoviště. Taktéž zajistila kontejner na odvoz odpadu.

Děkujeme za celý kolektiv MŠ Palouček.