Podvečer na Karlštejně v Mohylce

Podvečer na Karlštejně v Mohylce

Zahájení tradiční mohylácké Velikonoční výstavy je již mnoho let spojeno s celoškolním vystoupením. Účastní se ho nejen všichni žáci ZŠ Mohylová, ale také její pedagogický sbor. Letos jsme nacvičili taneční (a dokonce i pěvecké) představení inspirované oblíbeným filmovým muzikálem Noc na Karlštejně. 

Účast rodičů a dalších členů rodiny, bývalých žáků i jiných přátel školy byla hojná, z čehož jsme měli velkou radost. Naše několikatýdenní snaha o co nejlepší kostýmy, pěvecké i taneční vystoupení nebyla marná, což obecenstvo ocenilo dlouhým potleskem.

Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a tím nám dali najevo, že naše školní pokusy o kulturní zážitky nejsou marné.

Kéž Vás Mohylka baví i v dalších letech!🙂