Pohádkové stromy v MŠ Úsměv

Pohádkové stromy v MŠ Úsměv

Máme rádi přírodu, máme rádi stromy. Protože jich máme na naší školní zahradě spousty, jednoho dne jsme se rozhodli, že si každý strom zaslouží své jméno a proto již druhým rokem děti vybírají strom pro svou třídu a vymýšlejí společně jméno a obličej pro ten vybraný strom. Dnes tu s námi na školní zahradě žijí např. : bříza Bělinka, javor Ucháč, Parádnice třešňová, smrk Habakuk, borověnka Apolenka, a tři bratři modříni – Modřínek, Otesánek a Bajaja. Rádi se na naše stromy díváme a brzy pojmenujeme další. I u lidí chodících okolo MŠ vyvolávají naše stromy úsměvy a dobrou náladu.