Polytechnická výchova na ZŠ Janského

Polytechnická výchova na ZŠ Janského

V rámci projektové výuky se rozšiřuje nabídka badatelského kroužku při ZŠ Janského o rozvoj polytechnické výchovy u našich žáků.  Díky dotačním programům škola získala robotické  stavebnice ITRIANGL. Žáci tak měli možnost sestavovat funkční modely různých vozidel a vozítek opatřených např. senzory pro kontrolu překážek v okolí. Na závěr jsme vždy uspořádali představení a závody jednotlivých modelů. Pomocí této stavebnice lze však sestavit také řadu modelů reálných zařízení, např. větrné či vodní turbíny, díky které i mladší žáci mohou pochopit funkci složitějších zařízení. Badatelský kroužek tak předznamenává možnost navštěvovat přírodovědně zaměřené třídy, které plánuje ZŠ Janského otevírat v novém školním roce 2020/2021.