Poslední zvonění

Poslední zvonění

V pátek 28. 6. 2024 jsme zakončili další školní rok.  Setkání s třídními učiteli, rozdání vysvědčení a pak už honem na chodbu, kde čekalo na deváťáky ještě poslední zvonění a rozloučení se všemi žáky a pedagogickými pracovníky. Deváťáci tentokrát za potlesku nejen prošli školou, ale v atriu si ještě naposledy zatančili přestávkové tance. Nejstarším žákům přejeme pevné vykročení do dalšího života a úplně všem skvělé prázdniny.

Video