Povídky z minulosti

Povídky z minulosti

Třída 5. A se rozhodla pro své rodiče vytvořit vánoční dárek v podobě povídkové knížky na téma „minulost“. Objevují se zde povídky pohádkové ale i povídky fantaskní. Můžete se podívat, jak jejich dílo dopadlo, a dokonce můžete autorovi napsat vzkaz, odkaz na psaní vzkazů najdete v knize. 

A jak vlastně psaní knihy probíhalo? 

Nejdříve děti hlasovaly, co chtějí psát a jaký literární žánr. Při hlasování jednoznačně vyšla povídka, a aby měly povídky stejné téma, vybraly si děti minulost, ať už blízkou či hodně dávnou. Poté začaly psát osnovu a odpovídat na jednoduché otázky, aby si děj dokázaly dobře rozmyslet, vše v rámci českého jazyka. Následovalo psaní do sešitů nanečisto, které si navzájem komentovaly a opravovaly. Pak už bylo na autorovi, jestli dá na rady spolužáka. Dalším krokem byla korekce vyučujícími. A nemohlo následovat nic jiného, než přepis v rámci informatiky na počítači do Wordu. Kdo chtěl, mohl vložit i vlastní ilustraci. Definitivní podobu vytvořily děti společně s paní učitelkou. Teď už se společně těší dokončenému dílu a s jednotlivými povídkami pracují. Pokud byste chtěli autorovi jedné z povídek napsat vzkaz, máte možnost prostřednictvím odkazu, který najdete v knize.

Mgr. E. Skálová

https://drive.google.com/file/d/1QI_rWmxHwe6LP2il5RB_i3kXkvlbj3lr/view?usp=sharing