Prezentace ročního projektu – „Příběhy našich sousedů“

Prezentace ročního projektu – „Příběhy našich sousedů“

V pátek 18. března 2022 se na FZŠ O. Chlupa uskutečnila závěrečná prezentace čtyř týmů z Prahy 13. Náš tým ZŠ Janského, složený z pěti členů – Anastasija Kruk, Anna Kočová, Tomáš Roedl, Matěj Knoblau a Sofie Novio, prezentoval příběh pamětnice paní Miloslavy Šejvlové. Od poroty slyšel jen pochvalu, a to především za dodané materiály https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-13/praha-13-2021-2022/

Všem členům patří velká pochvala za skvěle odvedenou práci!