Jazykové projekty na ZŠ s RVJ Bronzová

Jazykové projekty na ZŠ s RVJ Bronzová

Školní jazykové projekty na ZŠ s RVJ Bronzová

Po dlouhé době, kdy byl náš školní život omezen mnoha restrikcemi, se vracíme do normálu. Postupně rozjíždíme aktivity, které jsme kvůli nepříznivé epidemiologické situaci museli přerušit. Obnovujeme naše tradiční projekty a připravujeme nové. Mezi ty tradiční patří jazykové projekty STUDY ENGLISH AND TRAVEL a ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER. Oba jsou zaměřené zejména na rozvoj komunikačních schopností a motivaci žáků ke studiu angličtiny.

První projekt je o profesních i osobních úspěších našich bývalých žáků. Těší nás, že na svoji školu nezapomínají a rádi se vracejí. Formou v angličtině vedené prezentace a besedy předávají žákům zajímavé informace, dělí se s nimi o své zážitky a úspěchy. Máme velkou radost, že se do projektu začínají zapojovat i současní žáci. V pondělí 21. 3. předvedla krásnou prezentaci Eliška Pilinová, žákyně 6. A. Eliška procestovala západní část USA a pro své spolužáky připravila opravdu poutavé vyprávění.

Nový ročník projektu ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER jsme zahájili v březnu. Projekt patří k naší škole už osm let a je realizován ve spolupráci s CIEE, organizací, která zajišťuje studijní pobyty pro mladé Američany na Karlově univerzitě. Ti pak u nás pod vedením učitelů AJ učí. Letos nám s výukou pomáhá Maya Sobchuk, studentka Macaiester College Minneapolis, Minnesota. Projekt má velmi pozitivní ohlas u žáků, rodičů i pedagogů.

Další plánovaná aktivita Treasure Hunt, hledání pokladu na Vyšehradě, je určena žákům 1. stupně. Také ona vzešla ze spolupráce s CIEE UK a za podpory její programové koordinátorky paní Michaely Neužilové.

Vladislava Šváchová, Lenka Morávková, ZŠ s RVJ Bronzová