Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

Již po druhé se naše škola zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů, který se věnuje moderním dějinám. Cílem tohoto projektu je najít v okolí člověka se silným životním příběhem a ten zpracovat nějakou poutavou formou. Náš tým ve složení Majda Snítilová, Jakub Melichar, Viki Lhotská a David Bláha si vybral paní Věru Bartoškovou, její život výrazně ovlivnil rok 1948 a následná kolektivizace. 
Životní příběh jsme zpracovali formou animovaného filmu. 
Naše výstupy jsme prezentovali na závěrečné prezentaci, která se konala 18.3. 2022 na naší škole. Akce se konala před početným publikem, účastnily se čtyři týmy z Prahy 13 a doprovázel ji pěvecký sbor Stodůláček. Tentokrát jsme sice museli přenechat vítězství týmu ze ZŠ Trávníčkova, ale zklamaní jsme nebyli, protože spolupráce s paní Věrou byla skvělá a obohacující a zjištění, kolik práce dá animovaný film, bylo také zajímavé. A navíc jsme poznali zajímavého člověka, dozvěděli se spoustu informací a navštívili nová místa. Děkujeme MČ Prahy 13 za financování naší účasti v soutěži. 
Petra Rajtrová