Projekt ČR 4. tříd

Projekt ČR 4. tříd

Všichni čtvrťáci letos spojili své síly na tvorbě projektu o krajích ČR. Ve svých třídách si vybrali nebo vylosovali jeden kraj. Podle krajů se sešly skupiny žáků tak, že v každé skupině byli žáci ze všech čtyř 4. tříd. Rozdělili si práci podle předem stanovených kritérií a jednotlivci pak měli tři týdny na to, aby zjistili potřebné informace. Skupiny se posléze dvakrát sešly. Postupně vytvořily plakát s mnoha informacemi a obrázky a nacvičili si prezentaci. Ta pak proběhla v obou tělocvičnách. Pozvali jsme na ni rodiče žáků a děti z jiných tříd 1. stupně. Žáci návštěvníky seznámili se základní charakteristikou kraje, s jeho zajímavostmi a různými rekordy, pozvali je do „svého“ kraje na výlet a doporučili jim místa, která rozhodně stojí za vidění. Součástí prezentace byly i ukázky výrobků či ochutnávky typických jídel. Myslíme si, že se nám akce povedla a že jsme se toho o své krásné zemi mnoho dozvěděli
 
Dana Baziková, TU 4. D