Projekt: DOBRÝ SKUTEK

Projekt: DOBRÝ SKUTEK

Třída 4. C ze ZŠ Klausova se zapojila do projektu „Dobrý skutek“ a rozhodla se potěšit ručně psanými dopisy seniory v této nelehké době. Kromě milých řádků a povzbudivých slov si senioři v Domě u Agáty v Řeporyjích rozbalí také dárečky, které pro ně děti vyrobily. Doufáme, že nadále budeme moci spolupracovat s domovem a jednoho dne se senioři a žáci osobně setkají…