Projekt – Matematické dovednosti

Projekt – Matematické dovednosti

Deváté ročníky ZŠ Janského i přes složitou covidovou dobu opět účastnili celoročního projektu – Matematické dovednosti. Cílem celého projektu je hlavně příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Nicméně žákům poskytuje přidanou hodnotu v podobě získání široké zásoby matematických nástrojů k řešení početních operací, algoritmů a dalších metod k řešení úloh   pro úspěšný vstup na střední školy a následné studium.  Opakují veškeré učivo 2. stupně, propojují jednotlivé kapitoly, získávají nadhled a poznání, že k výsledku lze dojít různými způsoby. Výstupem je pak projektové portfolio. Matematické dovednosti opět navazují na systematickou projektovou výuku na ZŠ Janského.