Pro velký zájem bude na ZŠ Janského otevřena druhá třída přípravného ročníku. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít spolu – Step By Step. Žáci přípravné třídy získají mnoho návyků, zkušeností a poznatků, které jim usnadní přechod do prvního ročníku základní školy. U žáků jsou rozvíjeny všechny „soft skills“ pro další vzdělávání, řečové dovednosti, jemná motorika a další. Tím, že jsou naši „nulťáčci“ součástí velké školy mají možnost aktivní účasti na všech akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční jarmark apod. Dále mohou využívat nepřeberné množství kroužků, které škola nabízí. Neváhejte rozvíjet své děti  

Pro bližší informace k přihlášení žáků do přípravné třídy kontaktujte vedení ZŠ Janského na e-mailu j.havlicek@zs-janskeho.cz nebo telefonu 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým pedagogů ZŠ Janského.

Přihláška do nultého ročníku: https://www.zs-janskeho.cz/dokumentyst/download/117-zapis-2021/615-zadost-o-prijeti-do-pripravne-tridy-excel