Další PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA na ZŠ Janského

Další PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA na ZŠ Janského

Pro velký zájem bude na ZŠ Janského otevřena druhá třída přípravného ročníku. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít spolu – Step By Step. Žáci přípravné třídy získají mnoho návyků, zkušeností a poznatků, které jim usnadní přechod do prvního ročníku základní školy. U žáků jsou rozvíjeny všechny „soft skills“ pro další vzdělávání, řečové dovednosti, jemná motorika a další. Tím, že jsou naši „nulťáčci“ součástí velké školy mají možnost aktivní účasti na všech akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční jarmark apod. Dále mohou využívat nepřeberné množství kroužků, které škola nabízí. Neváhejte rozvíjet své děti  

Pro bližší informace k přihlášení žáků do přípravné třídy kontaktujte vedení ZŠ Janského na e-mailu j.havlicek@zs-janskeho.cz nebo telefonu 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým pedagogů ZŠ Janského.

Přihláška do nultého ročníku: https://www.zs-janskeho.cz/dokumentyst/download/117-zapis-2021/615-zadost-o-prijeti-do-pripravne-tridy-excel