Projekt Stravování nejen ve škole

Projekt Stravování nejen ve škole

Všichni žáci 2. stupně se letos zapojili do školního projektu Stravování nejen ve škole. Tato aktivita byla vytvořená v návaznosti na zapojení školy do projektu Skutečně zdravá škola. V rámci dvouhodinového programu se žáci hravou formou zamýšlí nad jídlem, možnostmi jeho úpravy a způsobem stravování. Kromě základních informací ohledně živin společně diskutovali nad vlivy, které na ně při výběru potravin mohou působit, ať už se jedná o kamarády, rodiče či reklamu. Hovořili jsme o stravování doma, ale také ve škole. Právě školní stravování byl jedním z hlavních bodů programu, na jehož konci žáci vyplnili dotazník, který připravila Rada rodičů. Dotazník se zaměřil na možnosti zlepšení školního stravování a zjišťoval, jakými způsoby by se mohlo stravování na naší škole v budoucnosti zlepšit.
Anežka Chlumová a Pavel Vít