Prvňáčci už mají svůj autobus

Prvňáčci už mají svůj autobus

To, že se v ZŠ Mohylová učí žáci matematiku dle profesora Hejného, je známá věc. Ale jak přiblížit tuto metodu i těm nejmladším žáčkům školy? Nejen k tomu slouží osvědčená spolupráce páťáků s prvňáčky. 

Páťáci pro svou třídu prvňáků vyrobili autobusy, kterými budou nejmladší žáci v hodinách matematiky jezdit ve své třídě od zastávky k zastávce. Při předání těchto matematických pomůcek si páťáci pro své malé kamarády připravili ukázkové jízdy vlastnoručně vyrobenými autobusy a ukázali jim, jak je používat. Prvňáčci se hned s radostí zapojili a aniž by si to uvědomili, už jen touto hrou si procvičovali matematické příklady. 

Všichni z první třídy se už těší, jak budou darované autobusy plné cestujících v dalších letech v Mohylce využívat.