Prvňáčci z Mohylky přispěli ke Dni Země

Prvňáčci z Mohylky přispěli ke Dni Země

K příležitosti Dne Země vytvořili žáci 1. A ze ZŠ Mohylová krásné barevné informativní plakáty. Rozvěsili je u nádob na odpad v okolí Mohylky. Na plakátech žádali lidi, aby chránili naši planetu a nezanedbávali třídění odpadu. Pro lepší přehlednost nakreslili prvňáčci na své infoplakátky jednotlivé kontejnery, vybarvili je těmi správnými barvičkami, popsali, jaký odpad do té dané popelnice patří, a nakonec je zalaminovali, aby cedulky vydržely rozmary jarního počasí.

I takový skutek může pomoci v péči o naši planetu. Prvnáčci Mohyláčci, děkujeme 🙂