Putování na horu ŘÍP

Putování na horu ŘÍP

Nadále na FZŠ Trávníčkova pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. V květnu jsme putovali na horu Říp ve spolupráci s META, o.p.s. pod vedením Radka Skály a Evy Štychové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“.

Jeli jsme vlakem z Masarykova nádraží do Ctiněvsi, odkud jsme putovali na horu Říp a šli po stopách praotce Čecha. Hráli jsme si na lovce divočáků a poznávali staročeská řemesla. Naše cesta měla celkem 13 km. Odnesli jsme si z ní nejen plno nových znalostí ale i zážitků. Na závěr nás v Roudnici nad Labem čekala zasloužená odměna v podobě zmrzliny a cestu jsme zakončili kvízovými otázkami v rychlíku zpět do Prahy.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií. 

Mgr. Eva Štychová