Řemeslníci ve školce – PolyTechBus

Řemeslníci ve školce – PolyTechBus

V MŠ Palouček to v pondělí 10. 5. 2021 žilo. Do školky přijeli řemeslníci. Ale ne tak ledajací. Tihle řemeslníci přijeli ukázat svá řemesla dětem a dokonce si je společně s dětmi vyzkoušet. Děti se  staly elektrikářem. Zde si zkusily zapojit svůj vlastní elektrický obvod a rozsvítit žárovku nebo rozehrát reproduktor. Dále keramikem, kdy si ze samotvrdnoucí hmoty vyrobily vlastní hrneček a nakonec si vyzkoušely práci obkladače. Vyrobily si vlastní obrázek z malých dlaždiček. Akce se konala v rámci projektu polytechnických aktivit projektu IKAP – PolyTechBus. Všem řemeslníkům moc děkujeme.