Rok a půl s Ámosem Vision

Rok a půl s Ámosem Vision

Nejfrekventovanějším místem naší školy FZŠ Trávníčkova je již rok a půl interaktivní panel ÁMOS Vision. Na první pohled je jasné, že tento panel není jenom klasickou informační tabulí. Dotyková obrazovka ve spojení se školním informačním systémem poskytuje našim žákům, učitelům a zaměstnancům okamžitý přístup k aktuálním informacím, které se týkají rozvrhu školy, suplování, plánu akcí a jídelníčku. To vše na jedno kliknutí, což výrazně usnadňuje organizaci a plánování a zvyšuje efektivitu práce. Během přestávek mají žáci možnost prozkoumávat obsah interaktivní formou. Na jednom místě najdou kvízy, webové stránky, soutěže, tipy na vzdělávání a seberozvoj. Jedním z největších bonusů tohoto interaktivního panelu je i jeho přínos pro životní prostředí. Díky této technologii jsme výrazně snížili spotřebu toneru a papíru a přispěli tím k udržitelnějšímu provozu školy a k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí.