Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Olympiáda v anglickém jazyce na Bronzovce

Školní kola olympiády v anglickém  jazyce proběhla dne 12. 12. 2023 pro kategorii I. A (6.-7. roč.) a pro kategorii II. A (8.-9. roč.) 14. 12. 2023. V kategorii I. A soutěžilo 30 a v kategorii II. A 34 žáků.

Soutěž měla dvě části: základní (poslech a práce s textem) a finálovou (konverzace na dané téma). Do finálové části se v kategorii I. A probojovalo šest a v kategorii II. A 5 nejlepších.

Vítězové postupují do obvodního kola, žáci umístění na 2. místech jsou náhradníky.

Velkou pochvalu zaslouží soutěžící z 6. a 8. tříd, kteří v konkurenci žáků z vyšších ročníků obsadili přední místa. Mezi finalisty kategorie I. A se probojovali 4 žáci 6. ročníku. Jsou to vítězka soutěže Linh Trieu (6. C), dále Sofie Hamoudová (6. C), Jiří Mikulecký (6. A) a Nguyen Khoa Duy (6. B). V kategorii II. A chválíme Kláru Suchou (8. B), která obsadila 2. místo, a  Natálii Jamnickou (8. A) za postup do finálového kola.                                                                                                                                                                       

Vladislava Šváchová, Pavla Rezeková, Hana Kadlecová, Dana Janů, Ivana Štrábergerová ze ZŠ s RVJ Bronzová