Školní parlament na ZŠ Janského

Školní parlament na ZŠ Janského

 V pátek 16. září 2022 se na naší škole konaly volby do parlamentu. Byl to pro všechny velký den, protože jsme zatím žádné volby nezažili. Každá třída volila ze svých spolužáků dva „parlamenťáky“. Vše se odehrálo v rámci páteční třídnické hodiny.  Třídy se přesunuly do sborovny. Tam  čekala volební komise, která byla složená z žáků 3. – 9. tříd. Nechyběla zástěna, volební urna, vlajka a státní znak. 

   Postup volby byl  následující:

  1. Každý žák se prokázal ISICem nebo žákovskou knížkou a dostal volební lístek své třídy.
  2. Za zástěnou označil dvě jména.
  3. Volební lístek žák vhodil do volební urny.

Tímto způsobem odvolila celá škola.

Následně pak v pátek 30. září 2022 složilo 24 zvolených „zastupitelů“ slib do školního parlamentu.
Této slavnostní události se zúčastnili žáci celé školy včetně vedení školy a zastupitelů MČ Prahy 13 – Mgr. Yvety Kvapilové a Ing. Víta Bobysuda.
 
Noví „parlamenťáci“ se teď budou scházet každé úterý od 14.00 do 14.45.