Spolupráce se ZŠ Mohylová

Spolupráce se ZŠ Mohylová

Se základní školou Mohylová již dlouhodobě spolupracujeme na tom, abychom našim dětem co nejvíce usnadnili přechod do základní školy. V rámci této spolupráce chodí předškolní děti jednou za měsíc do školy, kde se nenásilnou formou za přítomnosti  paní učitelky ze školy seznamují se školním prostředím.

Jednou za měsíc k nám do školky zase chodí školáci ze 3. tříd číst našim dětem, aby svým příkladem motivovali mladší kamarády ke čtení.

S oběma formami spolupráce máme výbornou zkušenost a děkujeme našim kolegyním ze základní školy za zájem a vstřícnost!