Staň se spisovatelem

Staň se spisovatelem

Také v roce 2023 se naše škola zapojila do místní literární soutěže Staň se spisovatelem. Jejím pořadatelem je Městská část Praha 13, spolupořadatelem Městská knihovna v Praze.

            Čtyři žákyně ze třídy 5. B a jeden žák ze třídy 7. B se aktivně zapojili do oblíbené tvůrčí činnosti a svými příspěvky potěšili nejen své spolužáky, když jim své práce předčítali, ale také paní učitelky a celou naši školu – jejich soutěžní příspěvky byly totiž na konci dubna zaslány na radnici naší městské části.

            S napětím budeme očekávat podzimní vyhlášení výsledků. Z došlých prací vybere odborná porota ty nejzajímavější, bez ohledu na věkové kategorie a literární žánr. Vybrané literární práce budou vydány ve formě sborníku. Autoři prací vybraných porotou do sborníku budou pozváni na „Literární večer“, kde budou mít možnost autorského čtení práce nebo jejího úryvku a kde jim budou předány autorské výtisky sborníku, případně věcné ceny.

Organizátorka soutěže na ZŠ Mládí, Mgr. Iveta Pichlová