Stodůláček oslavil své první kulatiny

Stodůláček oslavil své první kulatiny

V neděli 14. listopadu 2021 mohli návštěvníci v sále Pražské konzervatoře zažít výjimečnou událost – dětský pěvecký sbor Stodůláček oslavil 10 let od svého založení slavnostním koncertem. Diváci a posluchači si mohli vychutnat zpěv přípravného i koncertního oddělení DPS Stodůláček i pozvané hosty, kterými byli mužský sbor Ch-tdž a vokální skupina Skandál!

Bylo to vystoupení  plné milých překvapení. Prvním bylo uvědomění si, že sbor v současné době vedou vlastní odchovanci hudebního oddělení DDM Stodůlky. Bylo fascinující a okouzlující  slyšet dětské jemné hlásky ve spojení s mužskými tenory či ženskými alty. Celý koncert byl jednoduše pohlazením na duši. Slušelo a krásně to zpívalo opravdu všem bez rozdílu. Profesionalitou se vyznačující sbormistrovské umění v podání Petry Šlapánkové a Terky Pevné, doplněné nástrojovou sekcí a hostujícími pěveckými sbory, určitě dodalo celému koncertu eleganci a důstojnost.

Poděkování patří i všem ostatním kolegům ze zákulisí podia či dalších oddělení Domečku a z recepce, kteří mají také podíl na úspěchu, i když nejsou na podiu nikdy vidět. Velmi děkujeme za postoj rodičů a dalších diváků, které s respektem přistoupili k opatřením a přispěli tak k jeho zdranému a bezpečnému průběhu.  

Deset let, to jsou první kulatiny v životě! Je to velká věc a při takové příležitosti se sluší zavzpomínat, jak to všechno vlastně začalo…

Myšlenka založit vlastní dětský pěvecký sbor se zrodila v hlavě Míly Vítkové (tenkrát ještě Fouskové) v roce 2010. Jak už to tak u Míly bývá, netrvalo dlouho a od myšlenky bylo velmi blízko k činům. Oslovila Míšu Gaydošovou, tehdejší ředitelku Domu dětí a mládeže Stodůlky, bez jejíž důvěry a otevřenosti vůči novým nápadům by sbor nikdy nemohl vzniknout. Stodůlky jsou jednou z pražských částí, která je se sborovým zpěvem všech možných věkových kategorií spjata téměř na každém kroku. Ať už v mateřských, základních, základních uměleckých školách nebo na gymnáziích najdete velké množství pěveckých těles. Proto bylo jisté, že nový dětský sbor nebude vůbec jednoduché rozvíjet. Míla nechtěla sbor založit sama. Léty osvědčená spolupráce z Kühnova dětského sboru s kolegyní Petrou Šlapánkovou byla jasnou volbou pro dětský sbor ve Stodůlkách.

Zpočátku se nedařilo zvyšovat počet dětí ve sboru. Většina dětí se ve Stodůláčku rozezpívala a pokračovala dále do některého z nedalekých školních sborů, kde na ně čekala nejen větší parta dětí, ale i možnost náročnějšího repertoáru. Přišel školní rok 2012/2013, v němž se Stodůláček musel rozloučit s Mílou, která díky velké pracovní vytíženosti již nemohla do Stodůlek dojíždět, nicméně zůstala Stodůláčku i nadále nakloněná. Příležitostně s ní tak spolupracujeme na rozmanitých hudebních projektech či vystoupeních. Novou sbormistrovskou a především klavírní posilou se ve sboru stala Tereza Pevná. Terka je odchovaná Domečkem od útlého věku a zůstala mu věrná v době, kdy se z účastníka přesunula do role lektora. Svoje osobní sborové, ale i sólové zkušenosti zúročují spolu s Petrou v práci s dětmi dodnes. V následujících letech se k naší velké radosti do řad malých sboristů a sboristek přidávali další zpěváci, s nimiž kromě Petry a Terky začala pracovat také Anička Otrubová, později pak i Barbora Zadražilová. Pěvecké dovednosti jednotlivých dětí se natolik různily, že jsme se rozhodly v roce 2018 založit přípravné oddělení, abychom měly dostatek prostoru pro individualizovanou hlasovou výchovu. Sbor se rázem rozrostl na 30-40 šikovných pěvců a tento počet si drží dodnes.

Již od vzniku sboru je základním předpokladem pro vstup do sboru chuť zpívat. Do sboru jsme nikdy nedělaly jakákoliv přezkoušení s výjimkou vstupu nově příchozích dětí do koncertního oddělení, v němž jsou již zkušení zpěváci. Věříme, že hlasivky jsou sval se všemi vlastnostmi svalu k němu patřícími. Aby hlasivky dobře pracovaly, je nutné s nimi umět zacházet a je nutné je trénovat. Někdy to chce jen trochu více času a trpělivosti. Zpíváme písničky jednohlasé i vícehlasé, rytmicky jednoduché i složitější, ale především zpíváme s radostí.

Je nám ctí reprezentovat DDM Stodůlky na rozmanitých vystoupeních. Ať už v rámci Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů, nebo koncertů v Milíčově kapli v Malešicích, Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě či u Martina ve zdi. Samozřejmostí je účastnit se akcí samotného DDM Stodůlky. Vždy jsou naplněné příjemnou atmosférou, radostí, a hlavně jsme tu doma a jsme za to rádi.

Petra Šlapánková