Stopami věků

Stopami věků

Poslední únorový den se vydali žáci 4. C ze ZŠ s RVJ Bronzová vlakem do Roztok u Prahy. Navštívili tam multimediální archeologickou expozici Archevita. Prohlédli si expozici mladší doby kamenné až po raný středověk. Vyzkoušeli si techniku zdobení hliněných nádob, prohlédli si archeologické nálezy a vykopávky ze středověkých naležišť. Prohloubili si tak vědomosti o pravěku. Byl to moc hezký výlet.
 
Mgr. Zdeňka Došelová