Týden vody na Bronzovce

Týden vody na Bronzovce

Týden vody na Bronzovce

Žáci 3. a 4. ročníků si vyzkoušeli, jaké to je, když přijdou o vodu a že je důležité umět se podělit. Zjistili, kolik pitné vody denně člověk spotřebuje a že většina z ní je zbytečně znečišťována. Mnozí z žáků byli nepříjemně překvapeni a to včetně učitelů. 

Naučili jsme se sestavit filtr na vodu, který jako zázrakem ze zabahněné vody vykouzlí pitelnou tekutinu. 

Již totiž víme, že naši Modrou planetu sice pokrývá 1 386 000 000 km³ vodní plochy. Však pouze necelá 3 % z ní je voda sladká, tedy pitná. Z těchto 3 % není však použitelná veškerá voda, jelikož je znečišťována lidskou činností nebo přírodními vlivy. 

Nyní již víme, jak se chovat, abychom zbytečně nepřicházeli o pitnou vodu a jak se dá zužitkovat voda již jednou použitá. 

Těšíme se, co nového příště zjistíme a naučíme se.

Besedy u nás uspořádaly lektorky z projektu Ekodomov (www.ekodomov.czwww.ekoprogramy.cz).

žáci 3. A a třídní učitelka Kateřina Kučerová