Únor 2020

Zpráva Místního akčního plánu II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

pro zřizovatele a zástupce mateřských a základních škol v území, členy Řídícího výboru