Třeťáčci začínají s angličtinou

Třeťáčci začínají s angličtinou

V základní škole Mohylová se žáci účastní pravidelné výuky angličtiny od třetí třídy. Aby třeťáčky seznámení s angličtinou bavilo, anglický jazyk je zaujal a aby se angličtiny nebáli, používají paní angličtinářky různé způsoby, jak v dětech vzbudit o tento cizí jazyk zájem. Jedním ze způsobů je použití plyšáků, díky nimž mohou vyučovat angličtinu hravou formou. Plyšová zvířátka však slouží také k tomu, že i děti s různými fyzickými hendikepy se mohou díky nim plně účastnit mnoha anglických her a procvičování.

Jednou z takových her, ve které mohli žáci využít plyšáky, bylo seznámení s několika základními pokyny, které budou v hodinách angličtiny používat. Zvířátka si tak podle daných pokynů sedala, vstávala, poslouchala, dívala se, otevírala či zavírala knihu apod. Děti takové procvičování velmi bavilo a hodinu angličtiny si báječně užily.