Jak šly barvy do světa

Jak šly barvy do světa

Názvy barev vždy patří k oblíbeným startovním tématům v hodinách angličtiny. Třeťáci ze ZŠ Mohylová se z tohoto barevného startu vydali rovnou do světa anglických knížek. Názvy barev si napsali na papírky ve tvaru šipek a vybarvili je toutéž barvou, které slovíčko na jejich papírku pojmenovávalo. Každý si půjčil jinou knihu s obrázky a anglickými texty, někdo si vybral dětské výkladové encyklopedie v angličtině, jiné děti daly přednost anglickým pohádkovým knížkám. V knížkách si žáci otevřeli dvoustranu bohatou na ilustrace a své papírky s anglickými názvy barev v nich zabydleli tak, aby každá šipka ukazovala na barvu, jejíž název měla na sobě napsaný. Aktivita se mohla opakovat- kdo uspěl s jednou dvoustránkou, mohl si podobně pohrát s nějakou další. Nejzvídavější děti pokukovaly i po anglických slovíčkách, která nacházely natištěná přímo ve své knize, a tak si anglickou slovní zásobu obohacovaly dvojnásob.

Na závěr se dětem naskytla také příležitost k anglické konverzaci, když se navzájem zvaly ke svým „ošipkovaným“ knížkám. Jako průvodci svým spolužákům jednoduchými anglickými větami vyprávěli, kde je v jejich knize k vidění která barva.